Post

Si bella comu u suli - Davis Muccari

Fiuri - Davis Muccari

Modì - Gio Evan

Ci fazzu i complimenti - Davis Muccari

Cient'anne ata campa' - Mimmo Rocco