Cient'anne ata campa' - Mimmo Rocco

Thunder Transposer
i
D A D
Dm

Appen e circ na manciat e spicce
       D        Gm
le venene e parales rind e sacche
C             F
nun parlamm po'se e circ assai
C             F
te lev ne' salut chianu chian
   Gm      Em     A7
che e nat tirchie nun se cagn maj

Dm
ovvuo' capi' ca ca' se mor ambress
        D   D7   Gm
e mangiatell e sold nn fa' o fess
C            F
fatt e passiat a ser o frisc
C              F
mangiat na' spasell e pesce frisco
Gm           Em        A
si foss je atte' gia' stess a chi l'ha visto

G A

D
a cient'anne adda' campa'
chi fa' del bene
            A
e da' na man a chi ne ten
ma quant'anne vuo' campa'
                 D
si arriv a mort t'arravogl e buonanott
si spinnammangell ca'
                  G
nui nun sapimm c truvamm a part e copp
         Gm   D
chi ten l'eur nun so' stipass
     A           D
si no' se mange chi cia' fatt a post

Dm


si nun te busc ai vogle e resta' asciutt
         D    Gm
e inutil ca cir chi te prest
C                 F
te a rassegna' cu chell ca tu' abbusche
C                F
nunne' guarda chille ca fann o luss
Gm      Em      A7
vivet nu' bicchier e vin russ

G D

D
a cient'anne adda' campa'
chi fa' del bene
            A
e da' na man a chi ne ten
ma quant'anne vuo' campa'
                 D
si arriv a mort t'arravogl e buonanott
si spinnammangell ca'
                  G
nui nun sapimm c truvamm a part e copp
         Gm   D
chi ten l'eur nun so' stipass
     A           D
si no' se mange chi cia' fatt a post

(a cient'anne adda' campa'
chi fa' del bene
            A
e da' na man a chi ne ten
ma quant'anne vuo' campa'
                 D
si arriv a mort t'arravogl e buonanott)

si spinnammangell ca'
                  G
nui nun sapimm c truvamm a part e copp
         Gm   D
chi ten l'eur nun so' stipass
     A           D
si no' se mange chi cia' fatt a post

(a cient'anne adda' campa'
chi fa' del bene
            A
e da' na man a chi ne ten
ma quant'anne vuo' campa'
                 D
si arriv a mort t'arravogl e buonanott
si spinnammangell ca'
                  G
nui nun sapimm c truvamm a part e copp
         Gm   D
chi ten l'eur nun so' stipass
     A           D
si no' se mange chi cia' fatt a post)
 
0

Commenti