Nun fa' male a 'na femmena - Leo Ferrucci

Thunder Transposer
i
Gm F Eb
Gm F Eb

     Gm
le fatta chiagn
       Bb
pe nu schiaff ind a na macchin
      F
e se' mis paur
           Gm
propr annanz a e criature

te fai chiamma'
       Bb
cient vot a telefn
        F
piens sul e partit
        Gm
e vuo' a casa pulit

      Eb
ma tu chi si?
    F    Gm
ca vuo ess sul servut
    Eb
a fai suffri'
    F          D
statt accort ca se ne po' gghi'

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
         Eb
ca si l'urdm e l'uommn
Bb            
a vuo' ben sultant mezz'ora
         F
pecche' vuo' fa ammore

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
          Eb
ma chi ti crir r'esser?
Bb            
cu u' russett pe ngopp a camis
       F
fai pur o' gelus

     Eb
Si n'e' egoist e strafuttent
      Bb
nun a fai cunta' pe nient
F             Gm
e nun te ne mport ca se pigl coller

     Eb
Tu nun cunusc na carezz
    Bb
tu cumpuort na schifezz
Cm         
n'annanz a te par a cchiu' 
      D
scem ca ce sta'

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
            Eb
ca e' nu' scuorn pe l'uommn
Bb             D
si tu esist ca vatt a ne femmen
      Gm
nun te o' scurda'

A fai aspetta'
            Bb
miezz a via sott o' chiover
       F
comm foss n'oggett
        Gm
tu si senza rispett

     Eb
nun po' parla'
    F        Gm
ca te crir ca ai semp ragion
       Eb
si a fai stanca'
    F         D
statt accort firnisc e [...]

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
         Eb
ca si l'urdm e l'uommn
Bb            
a vuo' ben sultant mezz'ora
         F
pecche' vuo' fa ammore

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
          Eb
ma chi ti crir r'esser?
Bb            
cu u' russett pe ngopp a camis
       F
fai pur o' gelus

     Eb
Si n'e' egoist e strafuttent
      Bb
nun a fai cunta' pe nient
F             Gm
e nun te ne mport ca se pigl coller

     Eb
Tu nun cunusc na carezz
    Bb
tu cumpuort na schifezz
Cm         
n'annanz a te par a cchiu' 
      D
scem ca ce sta'

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
            Eb
ca e' nu' scuorn pe l'uommn
Bb             D
si tu esist ca vatt a ne femmen
      Gm
nun te o' scurda'

Eb Bb F

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena

Eb Bb F

     Eb
Si n'e' egoist e strafuttent
      Bb
nun a fai cunta' pe nient
F             Gm
e nun te ne mport ca se pigl coller

     Eb
Tu nun cunusc na carezz
    Bb
tu cumpuort na schifezz
Cm         
n'annanz a te par a cchiu' 
      D
scem ca ce sta'

           Gm
Nun fa' male a 'na femmena
            Eb
ca e' nu' scuorn pe l'uommn
Bb             D
si tu esist ca vatt a ne femmen
      Gm
nun te o' scurda'

           Am
Nun fa' male a 'na femmena
         F  C G
ca si l'urdm e l'uommn

           Am
Nun fa' male a 'na femmena
         F     C G
ca e' nu' scuorn pe l'uommn

           Am
Nun fa' male a 'na femmena
         F  C G
ca si l'urdm e l'uommn

           Am
Nun fa' male a 'na femmena
         F     C 
ca e' nu' scuorn pe l'uommn
 
0

Commenti