Culure - Federico Salvatore

Thunder Transposer
i
        Am  
Si fosse ‘nu pittor
B      B7        Em
pigliasse sule dduje culure pe pittà
        F#7        Am
'mmiscanno 'o bbianco e 'o nniro
B               Em
cagnasse 'o quadro 'e chesta umanità
           Am  F#
Si 'o vverde d''a speranza
B7        Em
è nu culore ca mo nun se porta cchiu'#7
E          F#7 Am
c'aggio pittato 'a stanza
B7            Em  
cu nu penniello ancora spuorco 'e giuventù

Cm      B  B7      Em Am
Ma cu qua' culure pittasse ammore?
    D         G    Bm
Si è ffernuto 'o rrusso nfunno 'o core,
B7            E
si 'o blu d''o mare e 'o blù d''o cielo
    G#7
mo nun pò abbastà
          C#m  
a ccummiglià cu nu culore
Am          B7
guerra, tristezza e dulore.

B       Am  F#
Si fosse ‘nu pittore
B7         Em
facesse n'atu Gesù Cristo miso 'n croce
          F#  Am
mmiscammo 'utte 'e culure
B7         Em
pe quante songo 'e razze senza pace
         Am  F#
C''o giallo d''e limune
B7          Em7
pittasse 'o ffuoco p'abbrucià tutt''e ppaure
         F#7 Am7
e vvocche d''e cannune 
B7             Em7
ch'hanno scetato tutt''e suonne d''e ccriature

Cm      B  B7      Em Am
Ma cu qua' culure pittasse ammore?
    D         G    Bm
Si è ffernuto 'o rrusso nfunno 'o core,
B7            E
si 'o blu d''o mare e 'o blù d''o cielo
    G#7
mo nun pò abbastà
          C#m  
a ccummiglià cu nu culore
Am          B7
guerra, tristezza e dulore.

Cm7 B7 Em7 Am7 D G#m
Am7 

B7            E
si 'o blu d''o mare e 'o blù d''o cielo
    G#7
mo nun pò abbastà
          C#m  
a ccummiglià cu nu culore
Am          B7
guerra, tristezza e dulore.

        Am  
Si fosse ‘nu pittore
B        Em
cercasse a Dio ‘o culore
        F#7  Am
qual’è chella vernice 
B7         Em
pe pittà ‘n terra ‘a pace
 
0

Commenti