Mamma, mo passa Antonie - A Cunv'rsazion

Thunder Transposer
i
B E B E B E
B E

E                     B
Mamma, mò passa Antonije cu 'na cravatta rossa,
mamma, scava 'na fossa, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.
          B
mamma, scava 'na fossa, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E

          E
Mamma, mò passa Antonije cu 'nu
       B
cappiegghije nuov',
mamma, spin' r' ruov', 
            E
si cu igghije n'n pozz' sta'.
         B
mamma, spin' r' ruov', 
            E
si cu igghije n'n pozz' sta'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E

                    B
Mamma, mò passa Antonije ra nanz' casa mia, 
mamma, ohi che paccia, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.
         B
mamma, ohi che paccia, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E

                    B
Mamma, mò passa Antonije cu 'na catena r'or',
mamma, hè m' n' mor', si cu
         E
igghije n'n pozz' sta'.
         B
mamma, hè m' n' mor', si cu
         E
igghije n'n pozz' sta'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E

                    B
Mamma, mò passa Antonije ra la f'ntana nova,
mamma, nient' m' aggiova, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.
          B
mamma, nient' m' aggiova, si cu
          E
igghije n'n pozz' sta'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E

                    B
Figlia, si t' lu pigl', rota n'n t' n'rach',     
'Ntonije è 'nu scap'strat' 
          E
chi t lassa e s' n' va'.
          B
'Ntonije è 'nu scap'strat' 
          E
chi t lassa e s' n' va'.

         E
E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

E mamma, mamma, mamma, ghià
    B
sent' t'zz'la',
si m' scafusc' Antonije, n'n sacc'
     E
che aggia fa'.

B E
 
0

Commenti