Aize aize aize - Gigione

Thunder Transposer
i
      D      A 
Aize aize aize acala acala
accoste accoste
          D
fatte cchiu' sott a me
            A
Aize aize aize acala acala
accoste accoste
        D
fatte vicine a me

A D

         A
E te porto pe a Marina
           D
basta ca me staje vicine
        A
o te porto pe Toledo
              D  A D
tu vai annaze e ije veng arret
       A
o te o' Chiatamone
          D
e te accatt nu schiumone
           A
quann po' se fatte notte
         D  A D
te regalo nu biscott

               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
          D
fatte cchiu' sott a me
               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
        D
fatte vicine a me

            A      
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm e' bell a te tocca'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm t'aggia cumbina'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm e' bell a te vasa'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
             D
u' pacco e' ret t'aggia tucca'

               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
        D
fatte vicine a me

A D

          A
e te porto a Mergellina
               D
vuo' o' tarallo e vuo' o' panino
           A
e' vi' ncopp ce sta Atell
            D  A D
ca fa a' pizza cu a' Nutell
          A
e si tien ancora famm
           D
ce ne jammo o' ristorante
           A
quann' s'ann fatt l'ott
          D A D
te regal o' panzerott

               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
          D
fatte cchiu' sott a me
               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
        D
fatte vicine a me

            A      
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm e' bell a te tocca'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm t'aggia cumbina'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
quanta vase t'aggia ra'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
             D
u' pacco e' ret t'aggia tucca'

              A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
        D
fatte vicine a me

A 
Aize aize

D

A
e vien vien

D            A      
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm e' bell a te tocca'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm t'aggia cumbina'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
quanta vase t'aggia ra'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
             D
u' pacco e' ret t'aggia tucca'

               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
          D
fatte cchiu' sott a me
               A
Aize aize aize acala acala acala
accoste accoste accoste
        D
fatte vicine a me

            A
nu poc acca' nu poc a lla'
          D
comm e' bell a te tocca'
            A
nu poc acca' nu poc a lla'
        D
aize aize vien cca'
    A    D
aize aize vien cca'

aize aize
 
0

Commenti