Tu - Alessio

Thunder Transposer
i
C#m
Comm’e fatt ch’ella ser’
A distruggr na storij
F#m
Maledetta incomprensione
Io che ti ho lasciata andare
C#m
Vita mij, turnamm’ insiem
T’apparteng’, m’appartien’
F#m
Ij nun m’annammor’ e nat’
G#
Ma pcché nun vuó capì

F#m
Tu comm faij a sta’ luntan’
Sto murenn’ e invec’ tu
                      C#m
Sei un vuoto nello stomaco ca nun m pass’ cchiù
                      G#
Giur’ ca maij cu nisciuna agg pruvat e t’ scurdà
F#m
Tu famm’ ‘na telefonat e dimm “vienm a piglià”
                     C#m
E fammill’ stu regal ca sul ij nun sacc’ sta
                    G#
Nu minut’ senz’ammor’, nu minut’ senz’e te
     C#m
Si a vita mij


Torn’ sempr’ tard’ a cas’
Nun t’ vec’ e su gilus’
F#m
Gir’ fin e quattr’ e nott’
E nun dorm’ cchiù int o’ liett’
C#m
Dimm’ ca nun staij cu’ natr’
Dimm’ ca nun è sbagliat’
F#m
Cor mij, comm facess’
G#
Nun sapess’ perdunà

F#m
Tu comm faij a sta’ luntan’
Sto murenn’ e invec’ tu
                      C#m
Sei un vuoto nello stomaco ca nun m pass’ cchiù
                      G#
Giur’ ca maij cu nisciuna agg pruvat e t’ scurdà
F#m
Tu famm’ ‘na telefonat e dimm “vienm a piglià”
                     C#m
E fammill’ stu regal ca sul ij nun sacc’ sta
                    G#
Nu minut’ senz’ammor’, nu minut’ senz’e te
     C#m
Si a vita mij

F#m C#m G#

F#m
Tu famm’ ‘na telefonat e dimm “vienm a piglià”
                     C#m
E fammill’ stu regal ca sul ij nun sacc’ sta
                    G#
Nu minut’ senz’ammor’, nu minut’ senz’e te
     C#m
Si a vita mij
 
0

Commenti