Stu core t'apparten - Rocco Hunt

Thunder Transposer
i
E
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu (uu)
       G#m       F#
Riest chella cos ca nun s’fà chiù (uu)
       E
Stu cor t’apparten
Osaj picciò n’fa scem
          G#m
Quann scinn ind o’quartier
Quand turn tard a ser

        E
Annaz a me ch m’annammor
         G#m        F#
E tutt e vot cà m’guard e cà m’parl accusì
          E
Staser gir rind a machin finchè nu’t trov
          G#m        F#
So capac e chiammà pur a te e cumpagn toj
      E
Ca so pazz assaj
Tu t’ncazz ossaj
          G#m       F#
Quann spenn troppi sold p t’fà nu regal
       E
Ma si bell’ assaj
Faj fint ca n’ossaj
       G#m    F#
Tu p me si n’edizione limitat

            E
Si m’annamor e te è la fin’
     G#m         F#
Pkè foss gelus e l’ombr’ ca t’segue
       E
O’facess pur accir
           G#m
Si rind a l’uocchie tuoj truvas e cos ver

        E
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu (uu)
       G#m       F#
Riest chella cos ca nun s’fà chiù (uu)
       E
Stu cor t’apparten
Osaj picciò n’fa scem
          G#m
Quann scinn ind o’quartier
         F#
Quand turn tard a ser (yee-ei)

     E
Tutt pass ma tu (uu)
       G#m       F#
Riest chella cos ca nun s’fà chiù (uu)
       E
Stu cor t’apparten
Osaj picciò n’fa scem
          G#m
Quann scinn ind o’quartier
         F#
Quand turn tard a ser (yee-ei)

           E
Mannagg a me ch m’annammor
       G#m
Frnesc semp accusì
F#          E
Chi n va sott è semp o’cor
          G#m
Ca nu c’fà chiù a suffrì

F#m        E
Pciò nisciun s’annammor (pciò nisciun s’annammor)
         G#m
Ognun penz e fatt suoj (ognun penz e fatt suoj)
F#           E
Mannagg a me cà stò c’affor (mannagg a me cà stò c’affor)
        G#m
Ind a machin rà doj or (ind a machin dà doj or)

F#           E
Nu m’crer manc’ quand’ giur
         G#m
Sti vas m’parn e giud
F#        E
Nu l’agg fatt cu nisciun
       G#m
Mo st’parlan pur asul (mo st’parlan pur asul)

        E
Mann rit sta tranquill tutt pass ma tu (uu)
       G#m       F#
Riest chella cos ca nun s’fà chiù (uu)
       E
Stu cor t’apparten
Osaj picciò n’fa scem
          G#m
Quann scinn ind o’quartier
         F#
Quand turn tard a ser (yee-ei)

     E
Tutt pass ma tu (uu)
       G#m       F#
Riest chella cos ca nun s’fà chiù (uu)
       E
Stu cor t’apparten
Osaj picciò n’fa scem
          G#m
Quann scinn ind o’quartier
         F#
Quand turn tard a ser (yee-ei)

E G#m F#
E G#m F#
 
0

Commenti