Tu e lei... - Gianni Celeste, Giusy Attanasio, Il Prince

Thunder Transposer
i
Gm F Gm F D 
Gm F Gm F 
Gm Dm 

Gm                     Dm
Tant' o' sacc' ca' sta storia primm' o poi f'rnisc'
                    Gm 
forse nun m'porta ca' sta storia nun è giusta
int'o liett' stamm' chius' e forse nun è buon'
Dm
chill' a uagliona nun m'ascolta è n'ossessione
Gm      F        Gm  Dm
Si nun ard'n' sta' storia ra' cap', nun t' port' a nient'
Gm   F       Gm
lass'l perd'r' chella uagliona,
  Dm
stà n'ziem' a' nat.
Gm
Tu e lei n'ammurat e stu' cor'
Dm
a' vuless' semp' r'int e' bracc' 
Gm
tu e lei tropp' fort' è stu' bene
Dm
nun resist' manc' nu' minut'.
Eb         F
Lassam' perd'r' nun voglio cchiù r'stà cu' te
Eb              F
sto' n'ziem a' nat e a' nott' cchiù nun dorm' e sai p'cchè.
Gm      Eb      F
Tu e lei sit'sulament' na' bugia, na'scusa,
Gm       Eb       F         Gm
ca' ropp' fatt' ammore f'rnisc' int a' nu'liett' e riest là.
E' troppo forte già stu' sentiment'
Dm
ma sta' uagliona e' me nun vo' sapè cchiù nient
Gm                     
mo' sultant int a'i p'nsier chesta storia è o' ver'
Dm
a' pens' tutto o' juorn e nun m'addorm' a' sera.
Gm
Nun sai quant' vot' c'agg' pruvat'
Dm
a' sta' luntan a' essa
ma nun c'ha facc'
Gm
è inutile ca' rici sta' n'siem a' nato
Dm
o' sacc' ca'è sbagliat' ma so tropp' nammurat.
Gm       F      Gm
Lass'l perd'r' cchiù nun a' c'rcà
Dm
nun t' port' a niente
Gm       F   Gm
lass'l perd'r' t' l'è scurdà stu' sentiment.
Tu e lei n'ammurat e stu' cor',
Dm
a' vuless' semp' r'int e' bracc'
Gm
Tu e lei tropp' fort è stu' ben'
Dm
nun resist' manc' nu' minut'.
Eb         F
Lassam' perd'r' nun voglio cchiù r'stà cu' te
Eb              F
sto' n'ziem a' nat e a' nott' cchiù nun dorm' e sai p'cchè.
Eb           F
Tu e lei sit'sulament' na' bujia, na'scusa,
Gm       Eb           F         Gm
ca' ropp' fatt' ammore f'rnisc' int a' nu'liett' e riest là.
Ca questa storia è o' ver nun t' pozz negà
Dm
o' sacc' ca è sbagliat'
ma chesta è a' verità
Gm
nun dicer' cchiù nient 
l'agg' capit.
Dm
Si nammurat
Gm             Dm
Lassam' perd'r sta vota o' ver'
Gm                  Dm
E' nu' sbagl' gruoss' e vuj o' sapit già
Eb         F
Lassam' perd'r' nun voglio cchiù r'stà cu' te
Eb              F
sto' n'ziem a' nat e a' nott' cchiù nun dorm' e sai p'cchè.
Eb           F
Tu e lei sit'sulament' na' bugia, na'scusa,
Eb               F            Eb F
ca' ropp' fatt' ammore f'rnisc' int a' nu'liett' e riest là,
 Eb   F Eb F Eb F Gm
e riest' là, riest là, riest là.
 
0

Commenti